מלגות

לפניכן רשימה מפורטת של כלל המלגות לנשים לבתר-דוקטורט ולתארים אקדמיים נוספים. זאת במטרה לעודד מחקר של נשים באקדמיה.

   

  

מלגות

לשימושכן רשימה מפורטת של מלגות המיועדות ללימודים ולמחקר, לפי שלבי לימודים.

אם את מכירה מלגה נוספת, אנא כתבי לנו

 

מלגות לסטודנטיות בתר-דוקטורט בחו"ל

L’Oréal USA for Women in Science Fellowship Program

לדוקטוראנטיות מצטיינות שסיימו את לימודיהן באוניברסיטה העברית  ומתכוונות לנסוע להשתלמות בחו"ל בשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

תכנית פוסט-דוקטורט בקמברידג', לשנת הלימודים 2018-2019, בתחומים: מדעי החיים, מדעים הפיזיקאליים והנדסה.

 • ההגשה אינה באמצעות האוניברסיטה, אלא ישירות לקרן בלוואטניק

 • קול קורא

 • דד-ליין להגשת מועמדות: יולי 2017

תכנית האוניברסיטה העברית למלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות

 • תכנית אוניברסיטאית חדשה למלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות           
 • המלגה מיועדת ל- 4-5  דוקטורנטיות של האוניברסיטה העברית למימון בתר-דוקטורט בחו"ל
 • מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת)
 • סה"כ סכום כל המלגות הוא 100,000$
 • גובה כל מלגה כ- 25,000$,  סכום חד פעמי
 • קול קורא 2018-19
 • פרטים נוספים או בכתובת דוא"ל: soranas@savion.huji.ac.il
 • רשימת זוכות

תכנית מלגות ות”ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

 • המלגה מוענקת ל- 10 דוקטורנטיות מכל האוניברסיטאות בארץ למימון לימודי בתר-דוקטורט בחו"ל
 • מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת)
 • עדיפות לתחום ההנדסה, המדעים הפיזיקאליים ומדעי המחשב
 • 20,000$ לשנה (במשך שנתיים)
 • תקנון והנחיות
 • טופס הגשת מועמדות
 • הצהרת המועמדת

תכנית לאומית לפרסי מחקר לקידום נשים במדע, מכון וייצמן למדע

 • 10 מלגות מיועדות לדוקטורנטיות מהמדעים הניסויים בלבד, מכל האוניברסיטאות בארץ למימון לימודי בתר-דוקטורט בחו"ל
 • 15,000$ לשנה (במשך  שנתיים)
 • תאריך אחרון להגשת מועמדות: 1.5.2017
 • לפרטים נוספים באתר התכנית
 • קול קורא

AAUW International Fellowships

 • מלגות מיועדת למימון לימודי בתר-דוקטורט בארצות הברית לסטודנטיות שאינן בעל אזרחות אמריקנית
 • 18,000$ עד 30,000$
 • לפרטים נוספים באתר התכנית על מגוןו המלגות

The Gruss Lipper Postdoctoral Research Fellowship Program on Trialect

      מאגר מידע בינלאומי למלגות לנשים ובו מספר רב של מלגות נוספות

 

מלגות לבתר-דוקטורט משולב בארץ ובחו"ל (גברים ונשים)

מלגות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל בתחומי מדעי ההנדסה ומדעי הטבע:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תעניק מספר מלגות למשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל בשנים תשע"ט-תש"פ, בתחומי מדעי הטבע המדויקים (מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב) ומדעי ההנדסה.

קול קורא

גובה המלגה:
40,000 דולר (20,000 דולר בשנה)

מטרות המלגה:
לסייע למסיימות דוקטורט מצטיינות שהתקבלו להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל וזכו למימון חלקי/מלגה חלקית.

תנאי סף:
1. מצוינות מדעית ופוטנציאל קליטה באוניברסיטת בן-גוריון.
2. קבלה להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה מובילה בתחום ההתמחות והשגת מימון חלקי.

המלגה מיועדת למועמדות מכלל האוניברסיטאות בארץ.

בקשות למלגה יש לשלוח עד יום ב', כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018, למשרד לקידום נשים באקדמיה, בדוא"ל.

בצירוף המסמכים:
1. פנייה בכתב המפרטת הישגים בדוקטורט, תכנית לבתר-דוקטורט, תאריך נסיעה צפוי ואופק אקדמי.
2. קורות חיים.
3. פניה בכתב מהמנחה המיועד/ת בחו"ל.
4. מסמכים המאשרים קבלת מימון נוסף.
5. מכתב המלצה מהמנחה לתואר ה-Ph.D שיישלח ישירות למשרד לקידום נשים באקדמיה

 

מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת תשע"ח

 • תאריך הגשה: 13 ביולי, 2017 
 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology 
 • גובה המימון: 80,000 ₪  איש הקשר: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספיםֿ

 

מלגות אקדמיה - מגזר עסקי, לקידום נשים במדע,  לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמותת לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

 • תאריך הגשה: 12 ביולי, 2017

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology  
 • גובה המימון:
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שני יעמוד על סך של עד 50 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שלישי יעמוד על סך של עד 80 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 100 אלף ₪.
 • איש הקשר: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספים

יד הנדיב – מלגות לבתר-דוקטורט משולב בארץ ובחו"ל            

 • המלגה מיועדת לבתר-דוקטורנטיות/ים בארץ בשילוב עם עבודת מחקר בחו"ל לתקופות קצרות
 • תחומים: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה
 • גובה כל מלגה 160,000 ₪
 • CV FORM
 • קול קורא 2018-19
 • APPLICATION FORM
 • Notes to candid

תכנית מלגות ות”ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

 

מלגות לסטודנטיות לתואר מוסמך או דוקטורט

מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת תשע"ח

מלגות אקדמיה - מגזר עסקי, לקידום נשים במדע,  לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמותת לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

 • תאריך הגשה: 12 ביולי, 2017

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology  
 • גובה המימון:
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שני יעמוד על סך של עד 50 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שלישי יעמוד על סך של עד 80 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 100 אלף ₪.
 • איש הקשר: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספים

איגוד נשים אקדמאיות בישראל

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

 • מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון, שני ושלישי במדעי המחשב, הנדסת מחשבים או אינפורמטיקה
 • באירופה, במזרח התיכון או באפריקה לשנה 2014-2015
 • הגשה עד 2 לפברואר
 • 7,000 €
 • לפרטים נוספים באתר התכנית

משרד המדע, מלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדעים מדויקים ובהנדסה- יעודכן בהמשך

קרן המלגות של נעמת

 • לתואר מוסמך: עדיפות למקצועות טכנולוגיים – מדעים. גובה המלגה 2000 ₪
 • לדוקטורט: ניתן מענק מחקר בסך 10,000 ש"ח ל - 4 דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השוויון בין המינים, קידום מעמד האישה ולימודי מגדר.
 • לפרטים נוספים באתר התכנית

מלגת אמליה ארהרט לנשים בחקר החלל

 

מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון

קרן המלגות של נעמת

 • מלגות לסטודנטיות תואר ראשון
 • עדיפות למקצועות טכנולוגיים – מדעים
 • ניתן להגיש בקשה החל משנה ב' ללימודים
 • גובה המלגה: 2,000 ₪ כל אחת
 • לפרטים נוספים באתר התכנית

מלגות קרן קציר לסטודנטיות מטעם קרן רש"י

 • מלגות לאמהות חד-הוריות (וגם לצעירים וצעירות מהפריפריה או במצב סוציו אקונומי נמוך)
 • המלגה כוללת ליווי צמוד בשנות האקדמיה וכן מלגת קיום ושכר לימוד בגובה 5,000-18,000 ₪ בשנה.
 • לפרטים נוספים באתר התכנית

חוקרות הזוכות במלגות

רשימת הזוכות במלגות לפוסט-דוקטורנטיות במימון האוניברסיטה העברית

 זוכות במלגות פוסט-דוקטוראט 2016-2017

שם הזוכה                                  פקולטה (תחום)                                                    מקום השתלמות בחו"ל                        

1. אנה נוביקוב                     מדעי הרוח                      University of Cologne- Cologne-Bonn Centre for Centrak and Eastern Europe

2. דפנה גרוס-מנוס               ביה"ס לעבודה סוציאלית                                             Cleveland, Ohio (Case Western Reserve University

3. שולמית פינצ'ובר               ביה"ס לעבודה סוציאלית (לימודי הגיל הרך)                                                             אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק

4. דורית סגל קוקולנסקי           ביה"ס לחינוך                                                                                                      UC San Diego

5. נעמי חברון                    מדעי החברה (פסיכולוגיה)                                                                    Ecole Normale Superieure Paris

6. סיגלית מקר                   טבע (כימיה)                                                                               Nanyang Technological University

7. מרב שטרן                     ELSC (תכנית הבינתחומית לחישובית עצבית)                                                   Washington University' Seatle

8. חנה קרנצלר                  טבע (המכון למדעי החיים, מדעי הצמח והסביבה, ביוגיוכימיה ימית ואקולוגיה מולקולרית של פיטופלנקטון)          Rutgers University

9. דנה גולדנברג                חקלאות (מדעי בעלי החיים ווטרינריה ווירולוגיה ופיתוח תרכבי חיסון) United States Department of Agriculture, Athens Georgia USA

10. ענת כהאן                   טבע (כימיה)                                                                                                                Caltech


                   

מחזור ב' (עבור שנת הלימודים 2016-2015)

שם הזוכה                              פקולטה (תחום)                                        מקום השתלמות בחו"ל     

1. עינב הרט                       מדעי הרוח (קוגניציה)                                                 New  York University

2. רונית לוין-שנור                  משפטים                                                                  Toronto University

3. מור מיטרני                      מדעי החברה (יחב"ל)                                           Freie Universitaet  Berlin

4. יוליה ליפשיץ-ברזילר             ביה"ס לחינוך (ייעוץ חינוכי)                                        Padova University Italia

5. אילנה שפייזמן                   מדעי החברה (מדיניות ציבורית)                                   Austin University, Texas

6. יערה לפלר                      רפואה (נוירו ביולוגיה רפואית)                                                 Cambridge, UK

7. נעה לם                         מדעי הטבע (גנטיקה)                            Cancer Institute of Sydney University

8. עינבל רחמין                     רפואה (ביוכימיה)                                                  Harvard Medical School            

9. מיכל שושן                       מדעי הטבע (כימיה)                    Swiss Federal Institute of Technology Zurich                             

10. אביטל שריר עברי              רפואה (כימיה ביולוגית)                           Boston University & McGill University

11. גת ראונר                      חקלאות (חקר בע"ח)                                                     Cornell University

מחזור א' ( עבור שנת הלימודים 2015-2014)

שם הזוכה                              פקולטה (תחום)                                        מקום השתלמות בחו"ל                     

1. מיכל מרמורשטיין שוורצבר       מדעי הרוח (בלשנות)                              Georgetown University Washington

2. ענת פרי                        מדעי החברה (פסיכולוגיה)                              University of California Berkley 

3. סנאא מוסא                    מדעי הטבע (כימיה)                                    Max Planck Institute - Germany

4. יעל קירו                        מדעי  הטבע (מדעי כדור הארץ)   Lamont-Doherty Observatory, Columbia University

5. תמר שטיין                      מדעי הטבע (כימיה)                                     Rice University, Houston Texas

6. יעל אלבז אלון                  מדעי הטבע (כימיה ביולוגית)                                                         UC Davis

 

זוכות מלגת הות"ת

ד”ר ערמון שחף

מוסד לימודי הדוקטורט-  האוניברסיטה העברית בירושלים

תחום המחקר: ביו-הנדסה

מוסד לימודי הפוסט דוקטורט: אוניברסיטת סטנפורד

http://che.org.il/?page_id=26000

(שנה?)