דבר יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע

קידום השוויון המגדרי הינו יעד מרכזי באוניברסיטה העברית - הן מטעמים של צדק והוגנות והן מטעמים של קידום המצוינות האקדמית עצמה.

נשים רבות לומדות במוסדות להשכלה גבוהה באוניברסיטה העברית (כמו בכלל האוניברסיטאות בארץ ובעולם) ומגיעות להישגים מצוינים, ואף מיוצגות בשיעור ממוצע של מעל 50% בקרב מסיימי תואר שלישי. אך כפי שכולנו יודעים שיעור הנשים הולך ויורד עם העלייה בסולם הדרגות האקדמי. נשים מתמודדות עם חסמים ייחודיים במהלך הקידום האקדמי הקשורים בצורך לשלב חיי משפחה וקריירה. מחקרים שנעשו באוניברסיטה שלנו ובמוסדות האחרים להשכלה גבוהה בישראל מלמדים כי קצב ההתפתחות של השוויון המגדרי איננו מספק וכי יש להמשיך ולפעול לשיפורו. יעד זה הוא לב ליבו של תפקידי.

באוניברסיטה העברית בשנת 2014 רק 26% מבין חברי הסגל הקדמי הן נשים, ושעור הפרופסוריות מן המניין מבין כלל הפרופסורים בדרגה זו הוא 14% בלבד ושיעורן בדרגות האחרות נמוך גם כן. נתונים אלה הביאו אותנו לחקור את תהליך מיון וסינון מועמדים לקליטה בסגל האקדמי. החל מ -2011 כל וועדות המיון/סינון באוניברסיטה חויבו לדווח ליועצת הנשיא לקידום נשים במדע על מספר הפונים ליחידות השונות לקבלת משרה ושיעור הנשים ביניהן, על שעור הנשים ברשימת המועמדים "הקצרה", שיעור הנשים בין מקבלי הצעות למשרה, ושיעור הקליטות.

מדוע שעור הנשים בסגל האקדמי, ובעיקר במדעים הניסויים הוא נמוך כל כך?

הסיבות רבות ואציין רק שלוש מהן: שעור הנשים הבוחרות במסלול אקדמי הוא נמוך, שעור נמוך של תלמידות הנוסעות להשתלמות בחו"ל (כמפורט למטה), הקושי לשלב חיים אקדמיים ומשפחה. ניתוח זה של התופעה, הביא אותנו להקים ועדת מגדר ולנקוט מספר צעדים כדי לעודד נשים להצטרף לסגל האקדמי, וכן להקל על נשים עם קליטתן ובשלבי קידומן בסגל האקדמי (שרבות מהן הינן אימהות בזמן הפניה לקבלת משרה ובשנים הראשונות במסלול האקדמי). פעילות זו היא פרי עבודתה של וועדת המגדר, שאני עומדת בראשה.

אתר זה הוא אחד מתוצרי פעילות הועדה וניתן למצוא בו מידע על פעילות הועדה והישגיה. בנוסף, מהווה ערוץ תקשורת לקהילת האוניברסיטה בנושאי מגדר.

אני עומדת לרשות הקהילה בכל עניין הנוגע לשוויון מגדרי ואעשה ככל יכולתי לסייע בהשגת היעדים לקידום ערך השוויון המגדרי.

בברכה,

פרופסור בת שבע כרם

יועצת הנשיא לקידום נשים במדע

  תמונה של פרופ' בת שבע כרם