חדשות

רשימה מלאה של זוכות במלגות לשנת הלימודים תשע״ח

יולי 27, 2017

 

 

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

במדעים הניסויים:

מיכל שושן – מדעי הטבע (כימיה)

סיון פרל – רפואה (מדעים ביו-רפואיים)

נעה לם-שלם – מדעי הטבע (גנטיקה)

חנה קרנצלר – מדעי הטבע (תכנית לימודי הסביבה)

גאולה חנין – מדעי הטבע (ביוכימיה מבנית ומולקולרית)

מאיה בן-יהודה גרינבלד – רפואה (רוקחות)

מדעים העיוניים

אדים מסארווה – ביה"ס לעבודה סוציאלית