מלגות

לפניכן רשימה מפורטת של כלל המלגות לנשים לבתר-דוקטורט ולתארים אקדמיים נוספים. זאת במטרה לעודד מחקר של נשים באקדמיה.