מפגש לדוקטורניות לקראת פוסט-דוק -23.4.17

ראו פרטים על הכנס בקובץ המצורף.