שירותי הורות ומגדר בדיקנט הסטודנטים

משרד דיקן הסטודנטים מפעיל שירותים שונים בנושאי מגדר והורות:

זכויות הורות, מתוך תקנון זה יש קישורים לסעיפי נה"ל הרלוונטיים.

תינוקיות

חדרי הנקה 

הטרדה מינית, דף מידע לסטודנטים 

קישורים נוספים באתר דיקנט הסטודנטים