נהלי הורות ומגדר לסגל האקדמי

יצוג מגדרי הולם בוועדות אקדמיות 

נוהל פעילות אקדמית (2014 הופץ ליחידות) 

ניצול קרן לקשרי מדע לאם מניקה  - הנחיה מספר 17

הקלות לחברות סגל שחזרו מחופשת לידה (2015 הופץ לחברי הסגל) 

  

נוהל שעות פעילות אקדמית

כ"ד בתמוז תשע"ד
22 ביולי 2014

האוניברסיטה העברית מחויבת לפעול לקידום נשים במדע.

במסגרת הפעילויות ליצירת סביבת עבודה תומכת משפחה, האוניברסיטה מבקשת לאפשר לדוקטורנטים/ דוקטורנטיות, פוסט דוקטורנטים/פוסט דוקטורנטיות וחוקרים/חוקרות להשתתף בהרצאות וסמינרים מחלקתיים.
על היחידות לקבוע את מועדי הסמינרים וההרצאות היחידתיות כך שיסתיימו עד השעה 15:30 . 

אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע

  

הקלות בהוראה בחזרה מחופשת לידה

כ"ד בטבת תשע"ה

15 בינואר 2015

 

האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בעידוד סביבת עבודה תומכת משפחה.
במסגרת זו הוחלט להקל בהוראה של מרצות בסגל האקדמי הרגיל עם חזרתן מחופשת לידה.

חוקרת שילדה תהיה רשאית להקלה בחובות ההוראה שלה, בהיקף של 2 נ"ז, עם חזרתה לעבודה באוניברסיטה.

ההקלה תחול על מרצות המלמדות את מלוא מכסת ההוראה הנדרשת באוניברסיטה. ההקלה תחול על מרצות שחופשת הלידה שלהן היא במהלך חופשת הקיץ (ההקלה תהיה בסמסטר הראשון) או במהלך הסמסטר הראשון (ההקלה תינתן במהלך הסמסטר השני).

על מנת לממש הקלה זו, עליך לתאם את תכנית ההוראה שלך עם דיקן הפקולטה/מנהל בית הספר בו הנך מרצה.

 

בברכה,

אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע

  

נהלי קביעות וקידום בגין חופשת לידה

ראו סעיף 19 בתקנון מינויים בדרגת מרצה או מרצה בכיר (ללא קביעות):

א. מינויים בדרגת מרצה או מרצה בכיר (ללא קביעות)

ניצול כספי קרן קשרי מדע בינלאומיים להוצאות בגין מלווה לחוקרת מניקה

י"ג סיון תשע"ב

3 ביוני 2012

 

ניתן לאשר נסיעה של מלווה לחוקרת מניקה שיוצאת לכנס בתנאים הבאים:

  1. נסיעה אחת לחוקרת מניקה לכל ילד עד גיל שנה.
  2. הנסיעה של החוקרת המניקה כפופה לאישור אקדמי ש דיקן הפקולטה/בית הספר.
  3. התשלום למלווה הוא רק עבור כרטיס טיסה ולא עבור אש"ל.
  4. ככלל, המלווה לא י/תהיה בן/בת הזוג של החוקרת המניקה. מקרים חריגים יובאו לאישור חשב האוניברסיטה.
  5. התשלום יהיה רק מקרן קשרי מדע בינלאומיים ולא מתקציב מחקר/קתדרא.

 

בברכה,

רם סמו

לפרטים נוספים- הנחיות חשבות הנחיה 17

  

תשלום חופשת לידה

13 ביולי 2015
כ"ד באב תשע"ג

לחברי הסגל האקדמי שלום,

אנחנו פונים אליכם כדי להזכירכם שמוטלת על כולנו חובת המשך תשלום מלגת מחיה לתלמידות לתואר שני ושלישי הנעדרות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, כפי שמתחייב מתוך חוק זכויות הסטודנט וכללי המל"ג. תשלום זה מבטא את הכרתנו בקשיים העומדים בפני סטודנטיות במהלך לימודיהן, במטרה להבטיח התייחסות הולמת אליהן ולמנוע פגיעה כלכלית בהן.
ברצוננו להדגיש בפניכם כי יש להמשיך ולשלם מלגה לכל סטודנטית במהלך 14 השבועות שבהן היא נעדרת עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת. במהלך תקופה זו חייב המנחה או היחידה האוניברסיטאית אשר מימנו מלגה מתקציבים העומדים לרשותם להמשיך ולממן את המלגה באותו היקף . כמו כן, עם תם תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בתשלום, במידה והמשיכה את לימודיה.
החוק אינו מתיחס לפוסט דוקטוראנטיות, אך האוניברסיטה רואה חובה לשלם גם להן בגין ההעדרויות המצוינות לעיל, כפי שאנחנו נדרשים לעשות עבור הסטודנטיות לתואר שני ושלישי.

בברכה,
אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת הנשיא למגדר