2017-2018

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

במדעים הניסויים

 • מיכל שושן – מדעי הטבע (כימיה)
 • סיון פרל – רפואה (מדעים ביו-רפואיים)
 • נעה לם-שלם – מדעי הטבע (גנטיקה)
 • חנה קרנצלר – מדעי הטבע (תכנית לימודי הסביבה)
 • גאולה חנין – מדעי הטבע (ביוכימיה מבנית ומולקולרית)
 • מאיה בן-יהודה גרינבלד – רפואה (רוקחות)

מדעים העיוניים

 • אדים מסארווה – ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • נחמה יפה – מדעי החברה (תכנית חקר סכסוכים)
 • רבקה ביטון – מדעי הרוח  (ארכיאולוגיה)
 • מאיה יערי – מדעי החברה (פסיכולוגיה)
 • לירן הרסגור – מדעי החברה (מדע המדינה)
 • נעמי הברון – מדעי החברה (פסיכולוגיה)
 • דינה ברדיצ'בסקי – מדעי הרוח (ספרות עברית)

מלגות יד הנדיב –רוטשילד

 • מאיה גבע שגיב – מדעי המח (מלגה בדואל לוקיישיון)
 • דינה ברדיצ'בסקי – מדעי הרוח (ספרות עברית)
 • רוני פורת – מדעי החברה (פסיכולוגיה)

תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות (כל המועמדות שהגשנו זכו)

 • גאולה חנין – מדעי הטבע (ביוכימיה מבנית ומולקולרית)
 • סיון פרל – רפואה (מדעים ביו-רפואיים)
 • מורן ישראל – מדעי החברה (פסיכולוגיה)
 • מור ניצן – מדעי הטבע (פיזיקה)

תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית

 • אדים מסארווה – ביה"ס לעבודה סוציאלית

תכנית מלגות ות"ת ע"ש לבציון  לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

 • מוריה בן-ישי – מדעי הטבע (גנטיקה)

תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית

 • רשא כרדוש – מדעי החברה (פסיכולוגיה)

מלגת פרס נשיא המדינה לדוקטורנטים מצטיינים

 • רויטל בר – מדעי החברה (כלכלה)

מלגת  קלור (Clore) לדוקטורנטים מצטיינים במדעים הניסויים

 • סנדרה תורג'מן – מדעי הטבע (מדעי החיים)

מלגות עזריאלי לדוקטורנטים מצטיינים

 • עדי דורון – מדעי המח
 • עידית בן אור – מדעי הרוח (היסטוריה)
 • שחר ליבנה – מדעי הרוח (ספרות כללית והשוואתית)
 • נועה רום – ביה"ס לחינוך