נוהל שעות פעילות אקדמית

כ"ד בתמוז תשע"ד
22 ביולי 2014

האוניברסיטה העברית מחויבת לפעול לקידום נשים במדע.

במסגרת הפעילויות ליצירת סביבת עבודה תומכת משפחה, האוניברסיטה מבקשת לאפשר לדוקטורנטים/ דוקטורנטיות, פוסט דוקטורנטים/פוסט דוקטורנטיות וחוקרים/חוקרות להשתתף בהרצאות וסמינרים מחלקתיים.
על היחידות לקבוע את מועדי הסמינרים וההרצאות היחידתיות כך שיסתיימו עד השעה 15:30 . 

אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע