ניצול כספי קרן קשרי מדע בינלאומיים להוצאות בגין מלווה לחוקרת מניקה

י"ג סיון תשע"ב

3 ביוני 2012

 

ניתן לאשר נסיעה של מלווה לחוקרת מניקה שיוצאת לכנס בתנאים הבאים:

  1. נסיעה אחת לחוקרת מניקה לכל ילד עד גיל שנה.
  2. הנסיעה של החוקרת המניקה כפופה לאישור אקדמי ש דיקן הפקולטה/בית הספר.
  3. התשלום למלווה הוא רק עבור כרטיס טיסה ולא עבור אש"ל.
  4. ככלל, המלווה לא י/תהיה בן/בת הזוג של החוקרת המניקה. מקרים חריגים יובאו לאישור חשב האוניברסיטה.
  5. התשלום יהיה רק מקרן קשרי מדע בינלאומיים ולא מתקציב מחקר/קתדרא.

 

בברכה,

רם סמו

לפרטים נוספים- הנחיות חשבות הנחיה 17