הקלות בהוראה בחזרה מחופשת לידה

כ"ד בטבת תשע"ה

15 בינואר 2015

 

האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בעידוד סביבת עבודה תומכת משפחה.
במסגרת זו הוחלט להקל בהוראה של מרצות בסגל האקדמי הרגיל עם חזרתן מחופשת לידה.

חוקרת שילדה תהיה רשאית להקלה בחובות ההוראה שלה, בהיקף של 2 נ"ז, עם חזרתה לעבודה באוניברסיטה.

ההקלה תחול על מרצות המלמדות את מלוא מכסת ההוראה הנדרשת באוניברסיטה. ההקלה תחול על מרצות שחופשת הלידה שלהן היא במהלך חופשת הקיץ (ההקלה תהיה בסמסטר הראשון) או במהלך הסמסטר הראשון (ההקלה תינתן במהלך הסמסטר השני).

על מנת לממש הקלה זו, עליך לתאם את תכנית ההוראה שלך עם דיקן הפקולטה/מנהל בית הספר בו הנך מרצה.

 

בברכה,

אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע