איך זה יעבוד?

לאחר הקמת המאגר נעביר עדכון על הקמת המיזם לשותפים פוטנציאליים ונזמין אותם לשלב את מומחיות התוכן, חברות הסגל, שהצטרפו למאגר.

דוגמאות לשותפים אליהם נפנה: מערכות עיתונים, צוותי הפקה ברשתות הטלוויזיה והרדיו, חברות הפקת כנסים, משרדי ממשלה, ועדות הכנסת, שגרירויות ישראל בעולם ושגרירויות זרות בארץ.

שותף שיבקש לשלב דוברת מהמאגר, יעביר בקשה ובה מרב הפרטים על הפעילות ותחומי העניין הרלוונטיים, במועד המוקדם ביותר האפשרי.

לאחר שנבדוק את המידע המצוי ברשותנו על בסיס הטפסים שמילאתן, נפנה לחברות סגל מתאימות בלבד ונציע להן להשתתף בפעילות. במידה ויסכימו, נעדכן את השותף.