צוות ועדת המגדר

חברות וחברי ועדת המגדר

 

גב' ארוא מג'אדלה, רכזת מגדר והורות

גב' אלין קדוש, מזכירת הוועדה