הכנה ומידע לקראת לימודי פוסט דוקטורט 2015

במסגרת הפעילות לעידוד נשים ליציאה להשתלמות בתר דוקטורט בחו"ל. מקיימת האוניברסיטה מפגשים להדרכה לקראת פוסט דוקטורט. ב 2015 קיימנו יום עיון בו נפגשו הדוקטורנטים (לא רק הדוקטורנטיות....) עם נציגי קרנות המעניקות מלגות פוסט דוק, ניתנה הרצאה "איך לבחור מקום לפוסט דוקטורט". כמו כן התקיים מפגש עם חוקרות מהסגל האקדמי שחזרו לאחרונה מפוסט דוקטורט.

סרטונים ומצגות מיום העיון:

 • מלגות פולברייט, ג'ודי סטבסקי, קרן פולברייט
   
 • פאנל פוסט-דוקטורנטיות שנקלטו כחוקרות באוניברסיטה העברית:

  ד״ר ליאת רז-יורוביץ - המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וביה״ס למדיניות ציבורית, הפקולטה למדעי החברה

  פרופ׳ עידית תשובה - המכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  ד״ר דנה רייכמן - המכון למדעי החיים, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  ד״ר דפנה טנר – בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד

  פרופ׳ גליה בלום - בית הספר לרוקחות-מדעי התרופה, הפקולטה לרפואה

  ד״ר איילת אבן-עזרא – המחלקה להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח 
  לחצו לצפיה