הוראות הנהלה בנושא הורות ומגדר

בהוראות ההנהלה של האוניברסיטה קיימים סעיפים שונים הקשורים להעסקת נשים, רובם מתחייבים על פי חוק, והם משולבים בתוך ההוראות הכלליות. 

דוגמאות:

איסור פיטורי עובדת בנסיבות הורות - הוראת הנהלה 05-059

זכאות ליציאה לחופשות מחלה בנסיבות הורות - הוראת הנהלה - 05-038

קיצור ימי עבודה בנסיבות הורות - 05-043

עבודת נשים בהריון עם מקורות קרינה מייננת - הוראת הנהלה 09-006