מניעת הטרדה מינית ואיסור יחסים אינטימיים

האוניברסיטה העברית מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועלת בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית.

בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש לפנות לנציבה אשר תטפל בתלונה. ניתן להפנות לנציבה גם מקרים שבהם נודע לממונה או לעובד אוניברסיטה על הטרדה מינית כלפי עובדת או תלמידה. הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה.

התקנון למניעת הטרדה מינית  מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית.

החוק

הטרדה מינית- הגדרה

  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  • מעשה מגונה.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים.
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל.
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם.

התנכלות- הגדרה

  • מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.

  • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.
  • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות.

התקנון קובע דרכים למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופן הטיפול בהן.

הוראות החוק והתקנון יועמדו לעיון במחלקות ובספריות ובאתר האוניברסיטה.