מיזם "לוקחות במה"

 

"לוקחות במה" - הזמנה לשנות מציאות

 

אנחנו חיות במציאות בה קיימים פערי ייצוג משמעותיים בין נשים וגברים בשיח הציבורי ובשיח האקדמי; מציאות בה עדיין אין מקום שווה לנשים במדע עצמו או בהצגה שלו לציבור הרחב. את המציאות הזו אנחנו רוצות לשנות!

נשים חברות סגל אקדמי הן חלק מההון האנושי האיכותי הנמצא באוניברסיטאות. ככאלה, הן בעלות ידע, מומחיות וניסיון המעניקים להן לגיטימציה ויתרון כדוברות ושותפות לשיח הציבורי בנושאים שונים. על אף האמור, גם קבוצה זו סובלת מתת ייצוג בשיח. פעילות להבטחת ייצוג הולם של נשים חברות סגל אקדמי כדוברות ושותפות בשיח הציבורי צפויה לצמצם את פערי הייצוג, להוביל לגיוון השיח ולהגדיל את החשיפה הציבורית לנשים המהוות מודל לחיקוי.

"לוקחות במה – חוקרות בחזית השיח הציבורי" הוא מיזם חדשני של האוניברסיטה העברית בהובלת יועצת הנשיא להוגנות מגדרית וקידום נשים במדע, פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי ועו"ד גייל שורש ובתמיכתו של רקטור האוניברסיטה פרופ' ברק מדינה

מטרת המיזם היא להגדיל את הייצוג והחשיפה של חברות הסגל האקדמי  של האוניברסיטה העברית כדוברות ושותפות בשיח הציבורי

אנו מאמינות כי ייצוג הולם של נשים בשיח הציבורי מהווה נדבך משמעותי בהפיכת החברה הישראלית לחברה שוויונית, מגוונת וצודקת יותר.

במסגרת המיזם ננהל מאגר מידע של נשים מומחיות, נכשיר ונשכלל יכולות של נשים להופיע בפני קהל ומצלמה ונפעל בצורה אקטיבית לשילובן של נשים כדוברות ומשתתפות.

חברות סגל שיבחרו להצטרף למיזם, ישולבו כדוברות ומשתתפות בפעילויות המתאימות להן ולתחום מומחיותן ויוזמנו לקחת חלק בהכשרות לשכלול יכולותיהן.

השלב הראשון של הפעילות הוא הקמת מאגר מומחיות רחב ככל שניתן של חברות הסגל האקדמי המעוניינות לקחת חלק במיזם.

 

קישור לטופס ההצטרפות

 

הצטרפו והשפיעו,

 

בברכה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי                                    עו"ד גייל שורש

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית                                  מנכ"לית ומייסדת-שותפה