כתיבה שוויונית - איך עושים את זה?

כתיבה שוויונית - איך עושים את זה?

המדריך מרכז את כל הדרכים לכתיבה שוויונית ומכלילה ככל האפשר בעברית. הוא נועד לעזור לכתוב כל סוג של טקסט כך שיפנה לכל הנמענות והנמענים, מכל המינים והמגדרים. חשוב לציין שבכל הקשור לכתיבה שוויונית ומכלילה, אין עדיין כללים רשמיים בעברית המגדירים איך נכון או לא נכון לכתוב. המידע במדריך הוא ריכוז של פתרונות אפשריים שכבר קיימים בעברית. כל הכתוב בו הוא בגדר המלצה בלבד, וכל המרבה למצוא דרכים ופתרונות נוספים לכתיבה שוויונית – הרי זה משובח.