תחומי הפעילות עליהם אמונה הועדה

קליטת נשים בסגל האוניברסיטה וקידומן

במסגרת זו חשוב להזכיר את ההישגים הבאים: 

עידוד נשים ליציאה להשתלמות בחו"ל- כיום, קבלת משרה בסגל האקדמי באוניברסיטאות בארץ, כולל באוניברסיטה העברית, "מותנית" בתקופת השתלמות בחו"ל שבמהלכה פורסמה עבודה משמעותית בתחום המחקר. כצעד מעודד יציאה להשתלמות בתר דוקטורט בחו"ל האוניברסיטה העברית השיקה בשנת 2014  תכנית מלגות בתר דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית. מטרת תכנית מלגות זו לעודד ולסייע לנשים לבחור בקריירה מדעית ולסגור בהדרגה את הפער הגדול שקיים היום בין מספר הנשים והגברים בדרגות האקדמיות הבכירות. זאת על ידי סיוע לדוקטורנטיות מצטיינות מהאוניברסיטה לצאת להשתלמות בתר דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטה העברית או באחת האוניברסיטאות  בארץ. מדי שנה תעניק האוניברסיטה במסגרת התכנית  4- 5 מלגות חדשות,  בגובה של 20,000 -25,000  דולר ארה"ב  למלגה. המלגה מיועדת לסיוע בתקופת ההשתלמות בחו"ל . לפרטים נוספים על המלגה ועל מלגות נוספות.

יום עיון "לקראת פוסט דוק" -  במסגרת הפעילות לעידוד נשים ליציאה להשתלמות בתר דוקטורט בחו"ל. מקיימת האוניברסיטה מפגשים להדרכה לקראת פוסט דוקטורט. ב 2015 קיימנו יום עיון בו נפגשו הדוקטורנטים (לא רק הדוקטורנטיות....) עם נציגי קרנות המעניקות מלגות פוסט דוק, ניתנה הרצאה "איך לבחור מקום לפוסט דוקטורט". כמו כן התקיים מפגש עם חוקרות מהסגל האקדמי שחזרו לאחרונה מפוסט דוקטורט. לסרטונים מיום העיון.

מעקב אחרי קידום חוקרות – האוניברסיטה מקיימת מעקב אחר הקידום של כלל נשות הסגל, ובכל מקרה שנראה שהקידום מתעכב, נערך ברור כדי להבטיח שהעיכוב מוצדק ואינן לו בסיס של אפליה מגדרית. 

ייצוג נשים בוועדות משפיעות באוניברסיטה – האוניברסיטה דורשת שבכל וועדה משפיעה (מינויים, משמעת, קידום וכו) יהיה ייצוג שוויוני ככל שניתן של נשים בוועדה. 

שילוב נשים בסגל האקדמי – קידום פעולות לקליטה אקטיבית של נשים בסגל האקדמי ביניהן: פיתוח תכניות מנטורינג להפנות בלינק לתוכנית באתר וקיום מפגשי חוקרות לפני קביעות – האוניברסיטה מקיימת מפגשים של כלל החוקרות לפני קביעות. בהם מוצגת תכנית האוניברסיטה לקידום נשים במדע, ומתקיים דיון בנושאים המועלים על ידי החוקרות. מפגשים אלה חושפים את הצרכים הייחודיים של חוקרות באוניברסיטה ומהווים בסיס לפיתוח תכניות ונהלים מתאימים. עידוד נשים להשתלבות בסגל האקדמי מן הראוי וההכרחי שיתחיל בשלבים מוקדמים יותר.

התאמה של תכניות לימוד וסביבת הלימודים והעבודה התומכת בחיי משפחה

במסגרת האוניברסיטה ובאחריות דיקנט הסטודנטים ננקטים אמצעים שונים להקל על תלמידות האוניברסיטה בתארים השונים לשלב בין הלימודים וחיי המשפחה. התוכניות כוללות  הקלות שונות לתלמידות בהריון ואחרי לידה, מעונות יום, חדרי הנקה, ועוד.

במסגרת זו חשוב להזכיר את ההישגים הבאים:  

הארכת תקופת הניסיון עד מתן קביעות בגין לידה או אימוץ - במסגרת פעילויות האוניברסיטה לעזרה בשילוב מחקר והוראה אקדמיים עם חיי משפחה, ניתנת לחוקרת שילדה (או אימצה) הארכה של תקופת הניסיון (עד הדיון בקביעות) של 12 חדשים.

הארכת תקופת הדוקטורט בגין לידה או אימוץ – האוניברסיטה מאריכה בשישה חדשים את תקופת הדוקטורט בגין כל לידה או אימוץ, כדי לאפשר לתלמידות להשלים את הדוקטורט כמתוכנן.

עיגון תכנית הקלות בהוראה עם החזרה מחופשת הלידה –במסגרת פעילויות  האוניברסיטה לעזרה בשילוב מחקר והוראה אקדמיים עם חיי משפחה, עיגנה האוניברסיטה תכנית הקלות בהוראה עם החזרה מחופשת הלידה. למידע נוסף ופרטים.

"נוהל "15:30" – האוניברסיטה הנחתה את היחידות האקדמיות לקיים פעילויות מחקריות שוטפות (כגון סמינרים שבועיים), עד השעה 15:30 כדי לאפשר לחוקרות שהן אמהות לילדים קטנים  (ו/או חוקרים שהם אבות לילדים קטנים) להשתתף בפעילויות הנ"ל באופן קבוע.  למידע נוסף ופרטים.

תשלום מלגה בגין חופשת לידה, אימוץ טיפולי פוריות – בהתאם להמלצות ות"ת, האוניברסיטה דואגת שישולמו מלגות המחיה לתלמידות לתארים מתקדמים בזמן חופשת הלידה. כפי שמתחייב מתקנות ות"ת יש להאריך את תקופת לימודי המחקר (תואר שני ודוקטורט) ב 14 שבועות ולשלם מלגת מחיה בתקופת ההארכה. האוניברסיטה פועלת לאכיפת התקנה, ובמקרים בהם המלגות ניתנות על ידי גופים חיצוניים לאוניברסיטה שאינם משלמים את תקופת ההארכה, האוניברסיטה ייסדה קרן מיוחדת לתשלום זה.

תכנית השלמת חסרים לסטודנטיות לרפואה היולדות במהלך הלימודים הקליניים (שנים ד-ו).  במהלך הלימודים הקליניים בבית הספר לרפואה לומדים הסטודנטים והסטודנטיות תכנים, מיומנויות וגישות שהכרחיים לתפקודם בעתיד כרופאים/רופאות. לכן כל היעדרות מהלימודים בשנים הקליניות מחייבת השלמה של תקופת הלימודים. האוניברסיטה בנתה נוהל להשלמת חסרים בלימודי הרפואה הקליניים לאחר לידה, עבור סטודנטיות אשר אינן מעוניינות בשנת הפסקה מהלימודים, או בפיצול השנה לשנתיים. בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית הינו בית הספר יחיד שתכנית כזו יוסדה בו. 

ריכוז מידע בתחומים שונים

כחלק מפעילות הועדה, הוקם אתר המרכז מידע על מלגות המיועדות לנשים, על כנסים ועל מלגות ותכניות לימוד בנושא מגדר להפנות כל אחד למקום המתאים באתר

סיוע בפתרון בעיות ואתגרים עמם מתמודדות תלמידות מחקר