זוכות ממדעים העיוניים

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

ציביה פרנק-ויגודה

 • רוח 

 •  לימודים רומניים ולטינו אמריקנים

בלה וקולנקו-לגון

 •  מדעי החברה 
 •   סטטיסטיקה

דבורה מרציאנו

 • מדעי החברה 
 •    פסיכולוגיה

הדר פלדמן סמת 

 •  מדעי הרוח  
 • מחשבת ישראל

נטע בודנר

 • מדעי הרוח וחברה משולב
 • פורום אירופה/תולדות האמנות

תם נח

 •  מדעי החברה  
 •    פסיכולוגיה

ורוניקה דודרב             

 •  מדעי החברה
 • פסיכולוגיה

בת-עמי ארצי

 • מדעי הרוח 
 •  לימודים רומניים ולטינו אמריקנים