זוכות ממדעים ניסויים

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

לידור שער-משה

 • חקלאות

 • המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

הילה ברזילי-טוטש

 • חקלאות
 •  המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

אודרי לסרי

 •  רפואה
 • אימונולוגיה

דנה גולדנברג

 •   חקלאות 
 • מדעי בעלי החיים, ווטרינריה, וירולוגיה ופיתוח תרכבי חיסון

גפן קליינשטרן

 • רפואה
 • בריאות הציבור

יפעת גפן

 • טבע 
 • כימיה ביולוגית

יסכה ויסבלום

 •  רפואה
 • מיקרוביולוגיה, וירולוגיה  

מאיה אנגל

 •  חקלאות
 •   מדעי הקרקע והמים

הילה דה ליאון

 •  טבע   
 •   פיסיקה