2020-2021

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

 

 

ממדעי העיוניים זכו:

 1. מירב קדר                       
 2. שירה טל                                     
 3. טרייסי אדמס                
 4. עיינה הלפרן

ממדעים הניסויים זכו:

 

 1. תאיר בן פורת
 2. מאיה אנגל
 3. אניב ברוקנר
 4. נועה טרוסקנוב
 5. רותם דן
 6. אליסה קומסקי אלבז
 7. אסתר בריאל
 8. נתנאלה אילוז אליעז