2021-2022

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

 

ממדעים העיוניים זכו:

 1. אסאלה חלאג'               
 2. טוני גוטנטג  
 3. ליטל יונה
 4. ליאור אברמסון ויסמן
 5. נעם גל

ממדעים הניסויים זכו:

 1. תאיר בן פורת
 2. שי ברמן
 3. לילך רינסקי ליבני
 4. שירה מילוא כוכבי
 5. רותם דן
 6. מירי בלאו