2015-2016

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של האוניברסיטה העברית

מחזור ב' 

עינב הרט

 •  מדעי הרוח (קוגניציה)  
 • השתלמה ב-    New  York University

רונית לוין-שנור

 •  משפטים
 • השתלמה ב-   Toronto University

מור מיטרני

 • מדעי החברה (יחב"ל)
 • השתלמה ב-       Freie Universitaet  Berlin

יוליה ליפשיץ-ברזילר

 • ביה"ס לחינוך (ייעוץ חינוכי)
 • השתלמה ב- Padova University Italia

 אילנה שפייזמן

 • מדעי החברה (מדיניות ציבורית)
 • השתלמה ב- Austin University, Texas

 יערה לפלר

 •  רפואה (נוירו ביולוגיה רפואית)
 •  השתלמה ב-  Cambridge, UK

 נעה לם

 •  מדעי הטבע (גנטיקה)
 • השתלמה ב- Cancer Institute of Sydney University

 עינבל רחמין

 •  רפואה (ביוכימיה)
 • השתלמה ב-  Harvard Medical School            

מיכל שושן

 •  מדעי הטבע (כימיה)
 • השתלמה ב-  Swiss Federal Institute of Technology Zurich                             

אביטל שריר עברי

 • רפואה (כימיה ביולוגית) 
 • השתלמה ב-   Boston University & McGill University

 גת ראונר

 • חקלאות (חקר בע"ח)
 • השתלמה ב-   Cornell University