מלגות לבתר-דוקטורט משולב בארץ ובחו"ל (גברים ונשים)

תכנית האוניברסיטה העברית למלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות משולב בארץ ובחו״ל

Combined Weizmann – Abroad Postdoctoral Program for Advancing Women in Science

תכנית מלגות ות”ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות משולב בארץ ובחו״ל

יד הנדיב – מלגות לבתר-דוקטורט משולב בארץ ובחו"ל   

  • המלגה מיועדת לבתר-דוקטורנטיות/ים בארץ בשילוב עם עבודת מחקר בחו"ל לתקופות קצרות
  • תחומים: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה
  • גובה כל מלגה 160,000 ₪
  • לפרטים נוספים:  natania@yadhanadiv.org.il