מלגות לבתר-דוקטורט בארץ ובחו"ל (גברים ונשים)

תכנית האוניברסיטה העברית למלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות משולב בארץ ובחו״ל

מלגת השלמה (מותנית בקבלת מלגה נוספת)

יד הנדיב – מלגות לבתר-דוקטורט משולב בארץ ובחו"ל   

  • המלגה מיועדת לבתר-דוקטורנטיות/ים בארץ בשילוב עם עבודת מחקר בחו"ל לתקופות קצרות
  • תחומים: מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הטבע והנדסה
  • גובה כל מלגה 160,000 ₪
  • לפרטים נוספים:  natania@yadhanadiv.org.il

מלגות  באתר "לימודים בישראל"