מלגות פוסט-דוקטורט בארץ

מלגת הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות-מחזור תשפ"א (2020-2021)

 •  לפרטים נוספיםמשה אהרוני: Moshe@che.org.il02-5094586 

מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת תשע"ח

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology 
 • גובה המימון: 80,000 ₪ 
 • לפרטים נוספים: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספיםֿ

מלגות אקדמיה - מגזר עסקי, לקידום נשים במדע,  לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמותת לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology  

 • גובה המימון:
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שני יעמוד על סך של עד 50 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שלישי יעמוד על סך של עד 80 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 100 אלף ₪.
 • לפרטים נוספים: גב' מורן גרדשטיין-זיני
 • morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספים

מלגות  באתר "לימודים בישראל"