מלגות לסטודנטיות לתואר דוקטורט או מוסמך

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת תשע"ח

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology 
 • גובה המימון: 80,000 ₪
 • לפרטים נוספים: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • עוד פרטים נוספיםֿ

איגוד נשים אקדמאיות בישראל

משרד המדע, מלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדעים מדויקים ובהנדסה

 • מלגות לסטודנטיות לדוקטורט במדעים מדויקים ובהנדסה
 • 4 מלגות של 250,000 ₪ ל-3 שנים כל אחת
 •  לפרטים נוספים

מלגת אמליה ארהרט לנשים בחקר החלל

מלגות אקדמיה - מגזר עסקי, לקידום נשים במדע,  לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמותת לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

 • המממן: Israel Ministry of Science and Technology  
 • גובה המימון:
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שני יעמוד על סך של עד 50 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לתואר שלישי יעמוד על סך של עד 80 אלף ₪.
 • גובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 100 אלף ₪.
 • לפרטים נוספים: גב' מורן גרדשטיין-זיני, morangr@savion.huji.ac.il 
 • מדור: מדור ישראל, 02-6586063
 • פרטים נוספים

קרן המלגות של נעמת

 • לתואר מוסמך: עדיפות למקצועות טכנולוגיים – מדעים. גובה המלגה 2000 ₪
 • לדוקטורט: ניתן מענק מחקר בסך 10,000 ש"ח ל - 4 דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השוויון בין המינים, קידום מעמד האישה ולימודי מגדר.
 • לפרטים נוספים באתר התכנית