מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

קרן המלגות של נעמת

  • מלגות לסטודנטיות תואר ראשון
  • עדיפות למקצועות טכנולוגיים – מדעים
  • ניתן להגיש בקשה החל משנה ב' ללימודים
  • גובה המלגה: 2,000 ₪ כל אחת
  • לפרטים נוספים באתר התכנית

מלגות קרן קציר לסטודנטיות מטעם קרן רש"י

  • מלגות לאמהות חד-הוריות (וגם לצעירים וצעירות מהפריפריה או במצב סוציו אקונומי נמוך)
  • המלגה כוללת ליווי צמוד בשנות האקדמיה וכן מלגת קיום ושכר לימוד בגובה 5,000-18,000 ₪ בשנה.
  • לפרטים נוספים באתר התכנית

מלגות  באתר "לימודים בישראל"